Lạm phát tại Nhật

06/09/2023

Mức lạm phát ở Nhật vượt Mỹ, nhưng mức tăng trưởng tiền lương đang chậm lại

Tiền lương của Nhật Bản khó có thể tăng nhiều như giá tiêu dùng trên toàn quốc vào năm tới trong khi tiếp tục đối mặt với lạm phát kéo dài.

06/09/2023

Mức lạm phát ở Nhật vượt Mỹ, nhưng mức tăng trưởng tiền lương đang chậm lại

Tiền lương của Nhật Bản khó có thể tăng nhiều như giá tiêu dùng trên toàn quốc vào năm tới trong khi tiếp tục đối mặt với lạm phát kéo dài.

01/09/2023

Xu hướng lạm phát tại Nhật Bản kéo dài, có thể khiến BOJ đứng trước nhiều nguy cơ về giá

Xu hướng lạm phát tại Nhật Bản đã có những diễn biến khiến BOJ cảnh giác về những rủi ro tăng giá tiêu dùng.