Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm năm thứ 42 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới

21/06/2023

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm năm thứ 42 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!

Bài viết liên quan