Socola Kitkat

24/05/2023

KitKat Nhật Bản và những thanh socola chỉ có thể tìm thấy ở xứ sở Phù Tang! 

Kể từ năm 2000, đã có hơn 300 phiên bản giới hạn và hương vị của KitKat tại Nhật Bản, nơi mà thanh sô cô la đã mang một ý nghĩa mới

24/05/2023

KitKat Nhật Bản và những thanh socola chỉ có thể tìm thấy ở xứ sở Phù Tang! 

Kể từ năm 2000, đã có hơn 300 phiên bản giới hạn và hương vị của KitKat tại Nhật Bản, nơi mà thanh sô cô la đã mang một ý nghĩa mới