phụ gia

08/09/2023

Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực phân phối phụ gia thực phẩm

JapanBiz tìm đối tác M&A là công ty đang phân phối sản phẩm phụ gia thực phẩm tại Việt Nam với quy mô doanh thu từ 5 triệu USD trở lên.

08/09/2023

Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực phân phối phụ gia thực phẩm

JapanBiz tìm đối tác M&A là công ty đang phân phối sản phẩm phụ gia thực phẩm tại Việt Nam với quy mô doanh thu từ 5 triệu USD trở lên.

Bài viết nổi bật