Tìm khách mua

25/07/2023

Tìm mua: Phòng khám, Bệnh viện quy mô vừa & nhỏ

JapanBiz tìm mua phòng khám, bệnh viện quy mô vừa và nhỏ từ 10 bác sĩ trở lên, phục vụ tầng lớp trung lưu có dịch vụ khám ngoài bảo hiểm.

25/07/2023

Tìm mua: Phòng khám, Bệnh viện quy mô vừa & nhỏ

JapanBiz tìm mua phòng khám, bệnh viện quy mô vừa và nhỏ từ 10 bác sĩ trở lên, phục vụ tầng lớp trung lưu có dịch vụ khám ngoài bảo hiểm.