Kinh tế Việt - Nhật

02/06/2023

Ngân hàng Nhật Bản & Megabanks – Những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản 

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) là đơn vị chịu trách nhiệm lớn nhất cho các hoạt động tài chính quốc gia, hướng đến mục tiêu là phát triển kinh tế.

02/06/2023

Ngân hàng Nhật Bản & Megabanks – Những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản 

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) là đơn vị chịu trách nhiệm lớn nhất cho các hoạt động tài chính quốc gia, hướng đến mục tiêu là phát triển kinh tế.

30/05/2023

Suganomics: Điều gì sẽ xảy ra sau khi Abenomics bị đình trệ ở Nhật Bản? 

Yoshihide Suga là thủ tướng mới của Nhật Bản sau tám năm ổn định dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe. Chính sách Suganomics mới là gì?