Kinh tế Việt - Nhật

02/10/2023

Rủi ro trong mua bán sáp nhập với doanh nghiệp Nhật Bản (Phần 1)

M&A không phải là một giao dịch luôn được đảm bảo sẽ hoàn thành, cùng tìm hiểu những rủi ro trong mua bán sáp nhập với doanh nghiệp Nhật Bản.

02/10/2023

Rủi ro trong mua bán sáp nhập với doanh nghiệp Nhật Bản (Phần 1)

M&A không phải là một giao dịch luôn được đảm bảo sẽ hoàn thành, cùng tìm hiểu những rủi ro trong mua bán sáp nhập với doanh nghiệp Nhật Bản.

30/09/2023

Quy trình M&A với công ty Nhật diễn ra như thế nào? (Phần 2)

Tiếp theo nội dung của quy trình M&A với công ty Nhật, trong bài viết dưới đây hãy cùng JapanBiz tìm hiểu thêm về các 11 bước xử lí chi tiết của quy trình M&A của các công ty ở Nhật Bản. Hiểu và xác định chính xác các bước cần thiết giúp quy trình […]