Cuộc sống ở Nhật

Nuôi con ở Nhật

29/07/2022

Các loại trường học tại Nhật Bản

Khái quát về các loại trường học tại Nhật Bản hiện nay, và nêu ra một số ưu - nhược điểm của nền giáo dục của Nhật Bản.

01/07/2022

Chế độ mới hỗ trợ trẻ em và nuôi con của chính phủ Nhật Bản

“子ども・子育て支援新制度” - Chế độ hỗ trợ trẻ em và nuôi con của chính phủ Nhật Bản để giảm gánh nặng tài chính khi nuôi dạy trẻ.

Khám bệnh ở Nhật

15/07/2022

Thủ tục khám bệnh tại Nhật Bản

Giới thiệu tới các bạn một số thông tin về thủ tục khám sức khỏe, tên một số khoa và cách gọi điện đặt lịch khám tại Nhật Bản.

Khám bệnh ở Nhật

15/07/2022

Thủ tục khám bệnh tại Nhật Bản

15/07/2022

Giới thiệu tới các bạn một số thông tin về thủ tục khám sức khỏe, tên một số khoa và cách gọi điện đặt lịch khám tại Nhật Bản.