Đối tác Việt - Nhật

09/11/2023

Tìm đối tác đầu tư: Lĩnh vực đồ vải công nghiệp

Japanbiz tìm kiếm đối tác đầu tư cung ứng đồ vải công nghiệp, giặt là công nghiệp cho bệnh viện, khách sạn, doanh nghiệp...