Kinh doanh ở Nhật

23/08/2023

Quy định về Sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản

Thị trường thực phẩm xuất khẩu sang Nhật từ lâu vẫn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, và phải tuân theo một số quy định nghiêm ngặt.

23/08/2023

Quy định về Sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản

Thị trường thực phẩm xuất khẩu sang Nhật từ lâu vẫn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, và phải tuân theo một số quy định nghiêm ngặt.

06/06/2023

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tiếp cận được với nhiều cơ hội nhận đầu tư M&A từ Nhật Bản

Ngày 31/05 vừa qua, CEO Phi Hoa đã “bật mí” với các doanh nghiệp những chiến lược hiệu quả để thu hút đầu tư và thuyết phục đối tác Nhật Bản.